PEUGEOT 206 1,4 i.

Pitanje:

Peugeot 206 xs, benzin. Nepravilan broj okretaja u vožnji i u leru, u leru konstantno varira od 1000 do 1500 okretaja a uz to se povećava temperatura motora. Ako može dijagnoza bio bih zahvalan ?

Odgovor:

Točna dijagnoza se ne može dati na daljinu jer treba obaviti : električno , elektronsko i mehaaničko ispitivanje na motoru. Sada je moguće samo nabrojiti koji dijjelovi mogu biti neispravni a to su ; senzor temperature motora, senzor tlaka zraka, senzor temperature zraka, motorić minimuma, zaklopka snage, probijanje visokog napona, senzor rdailice, propuštanje na ventilima, velika razlika u tlaovima kompresije, bobina, propuštanje na usisnom kolektoru, nećist rezervoar, regulator tlaka goriva, ostali netipični uzroci . Bio bi veliki rizik mijenjati pojedine dijelove bez da se napravi neposredno ispitivanje ( dijagnostika ) na samom vozilu.